4.5 KEELATUD ESEMED 4.5.3. Mängijad võivad kaitseks või toestamiseks kanda kompressioone vigastusi ära hoidvaid vahendeid).Read More →

4.5 KEELATUD ESEMED 4.5.1. Keelatud on kanda esemeid, mis võivad tekitada vigastusi või anda nende kandjale mingeid eeliseid.Read More →