4.5 KEELATUD ESEMED
4.5.1. Keelatud on kanda esemeid, mis võivad tekitada vigastusi või anda nende kandjale mingeid eeliseid.