4.5 KEELATUD ESEMED
4.5.3. Mängijad võivad kaitseks või toestamiseks kanda kompressioone vigastusi ära hoidvaid vahendeid).